Pielgrzymka do Nowogródka

Autokarowa pielgrzymka do Nowogródka

W 75 rocznicę męczeństwa Sióstr Nazaretanek, Męczennic z Nowogródka, przypadającą w roku 2018 – zostały rozstrzelane 1.08.1943 roku.

W planach uczestnictwo w centralnych uroczystościach jubileuszowych w Nowogródku, pielgrzymka na miejsce rozstrzelanie do lasu, nocne czuwanie, Uroczysta Msza Święta z biskupami i zaproszonymi gośćmi, oraz zwiedzanie Nowogródka i okolic, Mickiewiczowskiego Zaosia, wizyta nad Świtezią oraz 1 dzień w Mińsku. Konieczny jest paszport ważny na pół roku od daty pielgrzymki. Więcej szczegółów w późniejszym czasie!!!

Termin: 27-31.07.2017

Koszt 500 zł

Zgłoszenia s.Michalina: smichalinadmn@gmail.com lub tel. 505 82 41 48, do końca marca, ograniczona ilość miejsc dla DMN-u w autokarze z siostrami 🙂