KONTAKT

Siostra Michalina
Opiekun Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej
Adres:  ul. Czerniakowska 137
     00-720 Warszawa
E-mail:  smichalinadmn@gmail.com
Telefon komórkowy: 505 824 148