Loading...
STRONA GŁÓWNA2018-04-18T22:23:26+00:00

DMN to grupa młodych ludzi, która wpatrując się w Najświętszą Rodzinę z Nazaretu, pragnie wzrastać w wierze i miłości oraz budować prawdziwą wspólnotę, otwartą na Boga i drugiego człowieka.

DMN to także sposób, by znaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników, w szkole, w pracy  bądź parafii, ale przede wszystkim w Duszpasterstwie tworzącym w na całym świecie jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem poświadczać, że „Królestwo Boże jest w Was !

NOWINKI

Kochani już w środę posypiemy głowy popiołem, zaczniemy po raz kolejny się nawracać i zastanawiać nad sensem naszego życia. Jak to [...]

Ej, ogarnijcie to. Nazaret dla Jezusa to taka ojczyzna. Nie urodził się tam, ale wzrastał, dojrzewał i przygotowywał do dorosłego życia. [...]

Autokarowa pielgrzymka do Nowogródka W 75 rocznicę męczeństwa Sióstr Nazaretanek, Męczennic z Nowogródka, przypadającą w roku 2018 - zostały rozstrzelane 1.08.1943 [...]