S.MICHALINA

Siostra Michalina Pawlak

Opiekun Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej

ul. Czerniakowska 137

00-720 Warszawa

E-mail: smichalinadmn@gmail.com
Tel:: 505 824 148