P – znak Chrystusa, który jest w centrum naszego życia i naszej wspólnoty

Trójkąt – to DOM, który chcemy tworzyć na wzór Domu Nazaretańskiego

Koło – wspólnota młodych ludzi

Splecione dłonie – otwarte na Boga i Jego Wolę, na drugiego człowieka; Wolność i prawda; Nie jestem sam – jest ze mną Jezus, Maryja i Józef.