s. Marianna Tarkowska
Opiekun Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
tel: 500 579 375
e-mail: duszpasterstwonazaret@gmail.com

Formularz kontaktowy: